Нейрореабилитация слуха и речи

Нейрореабілітація слуху та мовлення після кохлеарної імплантації із застосуванням сучасного обладнання та технологій біокерування

Це система допомоги пацієнтам, які перенесли кохлеарную імплантацію, та їх сім’ям. Така допомога надається міждисциплінарною командою нашого центру аудіологами, сурдопедагогами, логопедами та психологами, фахівцями з біокерування та нейробіокерування. Концепція нейрореабілітації дітей і дорослих після кохлеарної імплантації базується на основних засадах про природні розвиток слухомовної поведінки пацієнтів й сучасних уявленнях про інклюзії, а також сучасної нейрофізіології.

Сама по собі кохлеарна імплантація не дозволяє глухим дітям відразу ж після підключення мовного процесора розрізняти звукові сигнали та користуватися мовою в комунікативних цілях. Тому після проведення першої настройки процесора дитина потребує педагогічної допомоги з розвитку слухового сприймання та розвитку вищих психічних функцій.

Найважливіше завдання для реабілітації маленьких пацієнтів з кохлеарними імплантами – навчити дітей сприймати, розрізняти, впізнавати й розпізнавати навколишні звуки, розуміти їх значення і використовувати цей досвід для розвитку мовлення. Післяопераційна реабілітація дітей дошкільного віку включає наступні компоненти:

 • настройка мовного процесора кохлеарного імпланта;
 • формування та розвиток навичок виявлення немовних і мовних звукових сигналів;
 • формування та розвиток навичок розрізнення, впізнання та розпізнавання немовних звуків та мовного матеріалу з кохлеарним імплантом (відповідно до віку);
 • розвиток фонематичного слуху;
 • розвиток слухової уваги й пам’яті.

Наш Центр здійснює діагностику, розвиток та корекцію мовних порушень. В тому числі, займається формуванням й вдосконаленням:

 • довербальних засобів комунікації (у дітей раннього віку);
 • загальних мовних навичок (в т.ч. просодичних компонентів мови (тембр, висота і сила голосу, мелодика, пауза, модуляції голосу, ритм, логічний наголос, мовне дихання, дикція);
 • артикуляційної й мімічної моторики із застосуванням біокерування;
 • звуковимови (постанова, автоматизація та диференціація звуків);
 • звуко-складової структури слова;
 • лексико-граматичної будови мови (розширення і збагачення пасивного та активного словника різними частинами мови);
 • навичок звукового аналізу та синтезу;
 • зв’язного мовлення;
 • загальної та дрібної моторики як із застосуванням тренажерів з БОС, так і без;
 • вищих психічних функцій із застосуванням БАК і БОС комплексів і тренажерів.

Автор:

Сторожук Марія Вікторівна

Співзасновник, психолог, сертифікований фахівець методу біоакустичної корекції

Задати питання або записатися на прийом

Запитати в Viber

Запитати в Telegram

Запитати в Facebook

Спробуйте стікерпаки нашого центру

перейдіть за посиланням для завантаження

О центре